Cuvinte precum: diriginte de santier, inspectoratul de stat pentru constructii, proiectare constructii, diriginte de santier clasa A,B,C,D, diriginte de santier drumuri, executant constructii, inginer constructor, diriginte de santier atestat de catre MLPAT, diriginte de santier pentru regie proprie, diriginti de santier, diriginti ingineri, ingineri diriginti de santier, arhitecti diriginti de santier, diriginti de santier care fac cartea tehnica a constructiei, diriginti de santier

Daca cautati un diriginte de santier care sa va urmareasca lucrarile atunci a-ti nimerit unde trebuie.

Sunati la 031.80.82.991 sau la 0764.701.500 / 0764.701.510

 

Acest serviciu va este oferit de catre

S.C. IDEAL PROIECT A.E.

Www.idealproiect.ro

 

Receptia lucrarilor de constructii

 

Receptia reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta , preia lucrarea cu sau fara rezerve , prin care investitorul declara ca accepta lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta.. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile din contract si ale documentatilor de atribuire.

Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in 2 etape:

 receptia la terminarea lucrarilor;

  Receptia finala la terminarea perioadei de garantie.

Receptia se poate face prin acordul partilor sau in cazul in care acestia nu ajung la o intelegere se pot adresa instantelor judecatoresti.