Cuvinte precum: diriginte de santier, inspectoratul de stat pentru constructii, proiectare constructii, diriginte de santier clasa A,B,C,D, diriginte de santier drumuri, executant constructii, inginer constructor, diriginte de santier atestat de catre MLPAT, diriginte de santier pentru regie proprie, diriginti de santier, diriginti ingineri, ingineri diriginti de santier, arhitecti diriginti de santier, diriginti de santier care fac cartea tehnica a constructiei, diriginti de santier

Daca cautati un diriginte de santier care sa va urmareasca lucrarile atunci a-ti nimerit unde trebuie.

Sunati la 031.80.82.991 sau la 0764.701.500 / 0764.701.510

 

Acest serviciu va este oferit de catre

S.C. IDEAL PROIECT A.E.

Www.idealproiect.ro

 

Receptia finala

 

Receptia finala de realizeaza cu maxim 15 zile inainte de perioada de garantie stipulate in contract dar nu mai putin de 1 an de zile de la finalizarea lucrarilor.

La receptia finala participa:

· investiorul;

· Executantul;

· Comisia solicitata de catre investitor;

· Proiactantul lucrarilor.

Comisia de receptie va analiza urmatoarele:

· procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

· Finalizarea lucrarilor cerute de receptia la terminarea lucrarilor;

· Referatul investitorului privind comportarea constructiei si a instalatiilor aferente.

In cazul aparitiei de defecte comisia poate cere realizarea de incercari si analize. Acestea se vor plati de catre partea care se va dovedi vinovata sau de catre cel care le-a solicitat.

Cheltuielile de orice natura legate de desfasurarea activitatii comisiei de receptie se suporta integral de catre investitor.

Cheltuielile cu incercari suplimentare, expertiza tehnica, analize, etc… se suporta de cel care le-a solicitat sau de catre vinovat.