Cuvinte precum: diriginte de santier, inspectoratul de stat pentru constructii, proiectare constructii, diriginte de santier clasa A,B,C,D, diriginte de santier drumuri, executant constructii, inginer constructor, diriginte de santier atestat de catre MLPAT, diriginte de santier pentru regie proprie, diriginti de santier, diriginti ingineri, ingineri diriginti de santier, arhitecti diriginti de santier, diriginti de santier care fac cartea tehnica a constructiei, diriginti de santier

Daca cautati un diriginte de santier care sa va urmareasca lucrarile atunci a-ti nimerit unde trebuie.

Sunati la 031.80.82.991 sau la 0764.701.500 / 0764.701.510

 

Acest serviciu va este oferit de catre

S.C. IDEAL PROIECT A.E.

Www.idealproiect.ro

 

Continutul cartii tehnice a constructiei

 

Cartea constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.

Documentatia de baza cuprinde urmatoarele documente:

· cap. A: documentatia privind proiectarea;

· Cap. B : documentatia privind executia;

· Cap. B : documentatia privind receptia;

· Cap. B : documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

Documentatia de proiectare va cuprinde:

· acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;

· Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;

· Breviar de calcul pe specialitati;

· Indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale;

· Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

Documentatia tehnica privind executia va cuprinde:

· autorizatia de executare a lucrarilor;

· Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;

· Inregistrarile de calitate cu caracter general effectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

· Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;

· Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;

· Caiete de atasament, jurnalul principalelor evenimente.

Documentatia tehnica privind receptia va cuprinde:

· procesele verbale de receptie;

· Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.

Documentatia tehnica  privind urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp:

· prevederi scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei , instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate  pe timpul exploatarii constructiilor , documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei, in timpul executiei si al exploatarii;

· Proiectele in baza carora s-au efectuat dupa receptia finala, modificari ale constructiilor;

· Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia lucrarilor si masurile de interventie luate;

· Proiectul de urmarire speciala a constructiei daca este cazul;

· Procesul verbal de predare primire aparatelor de urmarire a constructiei;

· Referat cu concluzii anuale si finale asupra urmaririi speciale;

· Procese verbale de predare primire in cazul schimbarii executantului;

· Jurnalul evenimentelor intocmit conform formulat tip.